מאמרים מדעיים

צלמית מהתקופה הניאוליתית שנמצאה בחפירות בלוד (באנגלית) – להורדה

מטבעות מהחפירות בלוד – להורדה

כתובת יוונית שומרונית מלוד (מאת י. בן-צבי) – להורדה

ארכיאולוגיה קהילתית כמעשה שימור - לוד כמקרה מבחן (מאת א. שביט) - להורדה