מאמרים מדעיים

צלמית מהתקופה הניאוליתית שנמצאה בחפירות בלוד (english) – להורדה

​Most publications are in Hebrew

מטבעות מהחפירות בלוד – להורדה

כתובת יוונית שומרונית מלוד (מאת י. בן-צבי) – להורדה