תוכניות ארכיאולוגיות חברתיות

בעולם הרחב יש שתי גישות עיקריות לניהול ארכיאולוגיה קהילתית: הראשונה מתייחסת אל הארכיאולוגיה הקהילתית כניהול משאבי תרבות (CRM – Cultural Resource Management) ואילו הגישה השנייה רואה בארכיאולוגיה הקהילתית ענף מדעי לכול דבר ולפיכך, על פי גישה זו, יש לאפשר לנציגי הקהילה להיות מעורבים ומשפיעים על כול שלבי המחקר, החל בהגדרת המטרות, איסוף חומרי הגלם, ביצוע המחקר, פרסומו והנגשתו לציבור הרחב.

פרויקטים שבוצעו ברחבי העולם הוכיחו שהארכיאולוגיה הקהילתית מפשרת ומקטינה קיטוב ועוינות חברתית. היא מאפשרת לצאצאי תושבים אוטוכטוניים להיות מעורבים ולתרום ממורשתם בעיצוב המחקר ובשימור המורשת אשר נחקרה, שומרה והוצגה עד לא מכבר בעיקר על ידי צאצאי התרבויות האירופאיות אשר היו מהגרים 'חדשים' יחסית בארצותיהם.
להלן מגוון פעולות קהילתיות שאותן אנו מבצעים במסגרת הפרויקט בעיר לוד. המעוניינים להשתלב בפעולות אלה או להציע יוזמות חדשות, מתבקשים לפנות למנהלת הפרויקט.

 

 • וועדות היגוי מקרב התושבים לצורך מעורבות בתכנון ובביצוע הפרויקט.

 • שילוב בתי הספר בעיר בתכנית קרן קרב להכרת הארכיאולוגיה וההיסטוריה של העיר לוד. שיאה של התכנית בהשתתפות בחפירה הארכיאולוגית בעיר העתיקה.

 • ביצוע עבודות חקר אודות העיר לוד והמבנים העתיקים של העיר. העבודות מתבצעות בהנחיה מקצועית של צוות השימור של 'יסודות' – מכון ישראלי לארכיאולוגיה.

 • תכנית לאימוץ אתרים בעיר העתיקה בשילוב גרעין הסטודנטים, בתי הספר בעיר וחברות תעשייה.

 • תכנית להכשרת תושבי העיר, מחוסרי תעסוקה, כמשמרים מקצועיים של מבנים היסטוריים וארכיאולוגיים.

 • הפקת כנס שנתי לתולדות העיר לוד ופרסום ההרצאות בחוברת שנתית

 • תחרות לקביעת שם, לוגו וסלוגן לפרויקט

 • מעורבות חברתית של חברות עסקיות מהעיר לוד ומסביבתה במיזם

 • פרויקט תיעוד בסטילס ובווידאו של המיזם

 • איסוף מידע לפורטל האינטרנט של העיר העתיקה בלוד www.ancientlod.com

 • הכשרת מורים ומדריכים להדרכה בעיר העתיקה