גלריה: צילומי אוויר

תצלום אוויר של לוד, 1936

תצלום אוויר של לוד, 1936

צילום_אוויר 16.2

צילום_אוויר 16.2

צילום אויר של הטייסת הגרמנית 17.1

צילום אויר של הטייסת הגרמנית 17.1

צילום אויר של הטייסת הגרמנית 17.1

צילום אויר של הטייסת הגרמנית 17.1

צילום אויר של הטייסת הבווארית 28.2

צילום אויר של הטייסת הבווארית 28.2

צילום אוויר של ארץ ישראל,lyyda, מקור_ ספריי

צילום אוויר של ארץ ישראל,lyyda, מקור_ ספריי

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית, 25.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית, 25.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית, 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית, 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית, 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית, 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 25.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 25.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 25.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 25.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 25.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 25.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 12.2

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 12.2

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 12.2

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 12.2

צילום אוויר אזור לוד, 16.2

צילום אוויר אזור לוד, 16.2

צילום אוויר אזור לוד 16.2

צילום אוויר אזור לוד 16.2

צילום אוויר 28.2

צילום אוויר 28.2

צילום אוויר 28.2

צילום אוויר 28.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 21.4

צילום אוויר 21.4

צילום אוויר 21.4

צילום אוויר 21.4

צילום אוויר 18.4

צילום אוויר 18.4

צילום אוויר 16.2

צילום אוויר 16.2

צילום אוויר 16.2

צילום אוויר 16.2

צילום אוויר .14.2

צילום אוויר .14.2

צילום אוויר  28.2

צילום אוויר 28.2

צילום אוויר  28.2

צילום אוויר 28.2

צילום אוויר  25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר  18.4

צילום אוויר 18.4

צילום אוויר  16.2

צילום אוויר 16.2

צילום אוויר  10.4

צילום אוויר 10.4

צילום אוויר  14.2

צילום אוויר 14.2

Lydda village 1936 (מתוך האתר זוכרות- לא

Lydda village 1936 (מתוך האתר זוכרות- לא

צילום אוויר  10.4

צילום אוויר 10.4