גלריה: צילומי אוויר

תצלום אוויר של לוד משנת 1936, מקור לא יד

תצלום אוויר של לוד משנת 1936, מקור לא יד

צילום_אוויר 16.2

צילום_אוויר 16.2

צילום אויר של הטייסת הגרמנית 17.1

צילום אויר של הטייסת הגרמנית 17.1

צילום אויר של הטייסת הגרמנית 17.1

צילום אויר של הטייסת הגרמנית 17.1

צילום אוויר, ללא תאריך, מקור_ הארכיון הד

צילום אוויר, ללא תאריך, מקור_ הארכיון הד

צילום אוויר של פלסטין,lyyda, מקור_ ספריי

צילום אוויר של פלסטין,lyyda, מקור_ ספריי

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית, 25.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית, 25.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית, 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית, 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית, 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית, 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 25.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 25.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 25.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 25.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 25.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 25.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 12.2

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 12.2

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 12.2

צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 12.2

צילום אוויר אזור לוד, 16.2

צילום אוויר אזור לוד, 16.2

צילום אוויר אזור לוד 16.2

צילום אוויר אזור לוד 16.2

צילום אוויר 28.2

צילום אוויר 28.2

צילום אוויר 28.2

צילום אוויר 28.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר 21.4

צילום אוויר 21.4

צילום אוויר 21.4

צילום אוויר 21.4

צילום אוויר 18.4

צילום אוויר 18.4

צילום אוויר 16.2

צילום אוויר 16.2

צילום אוויר 16.2

צילום אוויר 16.2

צילום אוויר .14.2

צילום אוויר .14.2

צילום אוויר  28.2

צילום אוויר 28.2

צילום אוויר  28.2

צילום אוויר 28.2

צילום אוויר  25.2

צילום אוויר 25.2

צילום אוויר  18.4

צילום אוויר 18.4

צילום אוויר  16.2

צילום אוויר 16.2

צילום אוויר  10.4

צילום אוויר 10.4

צילום אוויר  14.2

צילום אוויר 14.2

Lydda village 1936 (מתוך האתר זוכרות- לא

Lydda village 1936 (מתוך האתר זוכרות- לא

צילום אוויר  10.4

צילום אוויר 10.4