גלריה: צילומים היסטוריים

גלריה: צילומי אוויר

גלריה: מפות מודרניות

גלריה: מפות עתיקות

כנס ושנתון מחקרי העיר לוד:

"דיוספוליס - עיר האלוהים"

כנס שנתי המציג מחקרים בנושא ההיסטוריה והארכיאולוגיה של העיר לוד. מחקרים אלו יוצאים לאור בשנתון המוצא לאור על ידי מכון ישראלי לארכיאולוגיה