דוחות שימור ושחזור

דו"ח מסכם של פרוייקט השימור לעונת 2013 להורדה

שימור ושחזור -

חאן חילו 


דוח ביצוע ייצוב הפינה הצפון מזרחית מרץ 2011 - מאת ליליה סוחנוב - להורדה

דוח ביצוע עבודות שימור בחאן חילו אפריל-מאי 2011 - להורדה

חווד הנדסית הסרת סכנה בכניסה לחאן אוגוסט 2012 ליליה סוחנוב - להורדה

חווד הנדסית ייצוב הקיר באגף הצפוני מאי 2012 - מאת ליליה סוחנוב - להורדה

תכנית שימור ראשונית מרץ 2009 - מאת ליליה סוחנוב - להורדה

בית הקשתות

דו"ח מסכם לעבודות שימור ושחזור בבית הקשתות מאי 2010 (אנגלית) - להורדה

בית הבד של חסונה 

תכנית שימור ראשוני – להורדה

תוכנית שימור ושחזור סביל סובייח 

 

ע"י האדיכל גיורא סולר: תוכנית 1תוכנית 2